MY SPIRITUAL GIFTS

MY SPIRITUAL GIFTS

Spiritual Gifts

Sa bahaging ito ay nais naming malaman ang iyong spiritual gifts. Upang masagutang ang activity na ito, sundin ang mga instructions sa ibaba.

1. Iclick mo ang file at idownload ang excel file nito; CGM Form 4 – Spiritual Gifts

2. Sagutan ang activity sheet

3. Isend sa email address; ChurchGrowthMinistry@gmail.com